Hva om alle ansatte kunne generere salg - uten å selge? Og hvorfor ikke utnytte dine sterkeste støttespillere, dine beste kunder eller ditt utvidede nettverk?

Salg handler om Relasjoner: All kan bidra!

7.500
Navngitte Brukere

14.000
Leads Opprettet

200M NOK
i Salg Skapt

20
Aktive SelskaperLogo

Hva er LeadsGO?


  LeadsGo er en Leads Management Løsning som er kreddersydd for Sosialt-og Nettverkssalg, med hovedfokus på Opprettelse og Innsamling av leads.

  Løsningsporteføljen (bestående av Web og Mobile løsninger) er morsom og intuitiv å bruke, og gjør det mulig for dine støttespillere, ditt nettverk og relasjoner og skape mer salg og inntekter.

  LeadsGO har også god funksjonalitet som støtter Lead Deling og Kvalifisering i tillegg til Lead Salg, Lukking.

  Du kan enkelt integrere LeadsGO med et eksisterende CRM system om du ønsker å bruke det for Lead Salg, Lukking.Hvordan virker LeadsGO?


LeadsGO handler om å skape mer salgsinntekter ved å få Alle innvolvert i Innsamling av Leads med høy kvalitet - og slik hvirker det,

  1. De Ansatte og Nettverket (Innsamlere, Collectors) innstallerer LeadsGO app'en på sine mobiler
  2. Innsamlerne (Collectors) samler leads når det treffer/samhandler med sine nettverk/relasjoner og registrerer disse mulighetene i app'en
  3. Når innsamlerne lagrer sine leads vil de automatisk bli rutet til de rette personene for Kvalifisering, Foredling og Salg
  4. LeadsGO lukker (fullfører) sløyfen ved bruk av spillmekanismer for å generere belønning for Innsamlerne av leads
  Hvordan LeadsGO Fungerer (2.5 min. Video)


Hvorfor LeadsGO?


LeadsGO gjør det mulig og bibeholde Organisk Vekst over tid med minimale innvesteringer.

LeadsGO er skreddersydd for den moderne kjøpers adferd - der de Sosialiserer og Nettverker seg frem til en beslutning.

LeadsGO løser det økende problemet med Lav Kvalitet på ved å utnytte verdien i relasjoner mellom mennesker som en nøkkelen til å lykkes med salg.

LeadsGO gjør det mulig for alle annsatte å bli innvolvert i verdigenerering uten selv og måtte selge.

LeadsGO løsningen har vært i bruk av multinasjonale selskaper i flere år, og har gjennomgått en meget streng sikkerhetstesting av en uavhengig 3.-part (https://www.pentestpartners.com, sommer 2020).

  Hvorfor LeadsGO (1.5 min. Video)