LeadsGO har vokst frem fra den grunnlegende troen på den iboende kraften i mennesker, av våre ansatte og deres nettverk. Tenk hva som ville skje om du kunne høste den iboende verdien av alle dine, dine ansattes nettverk i salg og promotering av dine produkter og tjenester.

Network Sales
Kilder: InsideSales.Com, LinkedIn, SalesBenchmark Index, IDC, R&D Technologies, Journal of Marketing.

Hvorfor Sosialt-, Nettversksalg


Det er et fundamentalt skifte i adferd og en ny generasjon (type) av kjøpere. Den nye kjøpere er informert, teknologisk dyktig, mettet av media inntrykk og lider av overbelastning på informasjon.

Som et resultat, har kjøper hverken tid eller ønske om å treffe selgere. Han, Hun vil isteden selv drive egen opplæringsprosess i hans/hennes søk etter en løsning på problemet.

I snitt vil en kjøper gjennomføre 80% av kjøpet før han/hun kontakter tilbyder - hvodan kan du da påvirke denne delen av kjøpet? En stor del av svaret ligger i: Sosialt, Referanse eller Nettverkssalg.

De dyktigste innen sosialt salg skaper 45% flere muligheter og har 51% større sjangse for å oppnå sine mål (LinkedIn).Historien bak


LeadsGO ble skapt fra behovet om å styrke Salg, Leads volum og Kvalitet - og det ble tidlig klart at tradisjonelle CRM systemer ikke kunnde dekke dette behovet.

Det underliggende spørsmål var: Hvordan kan vi kan bruke de ansattes nettverk og relasjoner for å skape salg - uten å tvinge individene til å bli selgere?

Etter en periode på 4-6 måneder med undersøkelser i markedet ble det åpenbart at det var ingenting tilgjengelig i markedet - og det neste logiske steget ble å utvikle noe nytt: starten på LeadsGO.

Det tok oss ytterligere 6-8 måneder å utvikle den første produksjonsklare løsning - og i dag 3 år senere har løsningen vært i bruk av våre kunder, og generert signifikante inntektsstrømmer.


Tjenester og Egenskaper

LeadsGO sin produkt-portfølje er bygd fra bunnen av som en skyløsning bygd på Azure, mens mobil app - iOS (Apple) og Android (Google) - er utviklet med bruk av MS Xamarin plattformen.


Sky - Web Løsning

En skybasert og responsiv web løsning som gir all den funskjonalitet som trengs for Leads Samling, Validering og Kultivering.

Android App

"Natively" kompilert Android Mobil App for Leads Innsamling og Behandling - finnes i Google Playstore (søk på 'leadsgo').

iOS App

"Natively" kompilert iOS Mobil App for Leads Innsamling og Behandling - finnes i Apple Store (søk på 'leadsgo').

Integrasjonstjenester

Ferdig konfigurerte integrasjonstjenester klar for å integreres med proprietære eller standard (CRM) løsninger.

Data

Innebygget funksjonalitet for å importere og eksportere data fra/til LeadsGO (til eks. MS Excel).

Fleksibilitet

Fleksibel arkitektur som gir brukere mulighet til å konfig. hendelser, handlingsregler, aksjoner m.m.

Opplæring

Opplæsingskurs skreddersydd for dine behov - Linkedin, Netverks-og Sosialt salg.

Maler

Maler tilgjengelig for å drive igjennom organisasjonsmessige og adfers endringer.

Spillinsentiver

Spillmekanismer innebygd i tjenestene og en konfigurerbar hendelsesmodell for å utløse insentiver til å drive atferd.